Έως 10 Μαΐου οι αιτήσεις για το ΕΣΠΑ

EspaΈως τις 10/5/2013 θα γίνονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών».

Το πρόγραμμα επιδοτεί με 50% τις μικρές επιχειρήσεις, και 40% τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Ενισχύονται επενδυτικά έργα όπως ίδρυση νέας μονάδας, ίδρυση υποκασταστήματος, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων, μετεγκατάσταση, κτλ.

Δικαιούχοι:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν για επιδότηση τόσο οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (3ετής λειτουργίας), όσο και οι νεοσύστατες ή υπο σύσταση επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού –Χονδρικού Εμπορίου –Υπηρεσιών. Ενδεικτικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία (έως και 3* τριών αστέρων), Τουριστικά Καταλύματα, Ενοικιαζόμενα (www.keh.gr), Ταξιδιωτικά Γραφεία, Χονδρικό Εμπόριο, Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών, Γυμναστήρια, Παιδότοποι, Γραφιστικές Υπηρεσίες, Διακοσμητές, Μηχανικοί/ Αρχιτέκτονες, Διαιτολόγοι, Πλυντήρια/ Στεγνοκαθαριστήρια κα.

Τι νέο έχει το πρόγραμμα:

·         Δεν υπάρχει δέσμευση για αύξηση ή για διατήρηση των θέσεων εργασίας.

·         Δυνατότητα σε μια επιχείρηση να προσθέσει νέα/νέες δραστηριότητες προκειμένου να αιτηθεί επιχορήγησης στην επιλέξιμη αυτή δραστηριότητα.

·         Δεν απαιτείται να αποδεικνύεται η ύπαρξη της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης για το υπόλοιπο 50% (σε ιδία κεφάλαια ή έγκριση τραπεζικού δανείου)

·         Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με υλοποίηση από το 30% του έργου.

Ύψος Επενδύσεων:

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών έργων κυμαίνεται ως εξής (σε καθαρή αξία):

-Εμπόριο (αποκλειστικά χονδρικής πώλησης) από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.

-Υπηρεσίες (τριτογενής τομέας) από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.

-Τουρισμός (τουριστικές επιχειρήσεις) από 20.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ.

-Μεταποίηση (μεταποιητικές επιχειρήσεις) από 30.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών:

·         Κτήρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος

·         Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικό

·         Μεταφορικά Μέσα Επαγγελματικής Χρήσης

·         Δαπάνες Προστασίας Περιβάλλοντος / Εξοικονόμησης Ενέργειας

·         Iso – Haccp – Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας – Τεχνογνωσία

·         Δαπάνες Προβολής – Προώθησης

·         Αμοιβές Συμβούλων

·         Λειτουργικά Έξοδα με επιχορήγηση 25% για τις νέες/ υπό σύσταση επιχειρήσεις

(ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού και θέρμανσης, σταθερή και κινητή τηλεφωνίας, δαπάνες ίδρυσης και έκδοσης αδειών λειτουργείας, κόστος λογιστικής υποστήριξης κα).

Το συνολικό κονδύλιο για το εν λόγω πρόγραμμα είναι 456 εκ. ΕΥΡΩ.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τις 10/5/2013. 

 

 

Αφήστε μια απάντηση