Την Τρίτη θα ανοίξει το χρηματιστήριο Κύπρου

cyprus stockmarket

Κλειστό αύριο και τη Δευτέρα λόγω του Πάσχα των Καθολικών

Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει ξανά η διαπραγμάτευση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του ΧΑΚ, αποφασίστηκε η επέκταση της αναστολής της

διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, για σκοπούς διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου και για προστασία των επενδυτών. 

Υπενθυμίζεται ότι αύριο Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και τη Δευτέρα 1η Απριλίου 2013 δεν θα διεξαχθούν χρηματιστηριακές συναντήσεις και εκκαθάριση – χρηματικός διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών λόγω αντίστοιχα του Πάσχα των Καθολικών (όπου το σύστημα Target 2 δεν λειτουργεί) και της Δημόσιας Αργίας την 1η Απριλίου 2013. 

Η απόφαση της Διοίκησης του ΧΑΚ λήφθηκε ενόψει: 

(α) Του περί της επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου του 2013 και του σχετικού Διατάγματος που εκδόθηκε χθες δυνάμει των άρθρων 4 και 5, όπου στους περιορισμούς που τίθενται καλύπτονται και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, γεγονός που επηρεάζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου. Το Χρηματιστήριο θα αποταθεί άμεσα στην αρμόδια Επιτροπή που συστήνεται με βάση το άρθρο 9 του Νόμου αυτού, για να αιτηθεί την έγκριση για πληρωμές αναφορικά με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και την εκκαθάριση – χρηματικό διακανονισμό τους. 

(β) Γι’ αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε ενδεχομένου επιπρόσθετου κινδύνου στο όλο σύστημα, και για να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ειδικότερα ώστε ν’ αφεθεί επαρκής χρόνος σε μέλη του ΧΑΚ, στην Κύπρο ως επίσης και εξ΄ αποστάσεως μέλη, σε θεματοφύλακες και λοιπούς συντελεστές της αγοράς που επηρεάζονται από τις εξελίξεις, για να προβούν σε εναλλακτικές ρυθμίσεις με τραπεζικά ιδρύματα για να γίνει εφικτή η ομαλή επαναλειτουργία τους. 

Σημειώνεται ότι για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, έχει ζητηθεί η έκδοση σχετικών ανακοινώσεων από εισηγμένες εταιρείες κατόπιν αξιολόγησης της όλης κατάστασης και επιπτώσεων σ΄ αυτές λόγω των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup και ευρύτερα των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων. 

{socialbuttons}

Αφήστε μια απάντηση