5 Βασικές φάσεις του Project Management

Τι είναι το Project Management;

Το ινστιτούτου Project Management (PMI) ορίζει ώς project management (διαχείριση έργου) την “εφαρμογή γνώσης, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων με σκοπό να τηρηθούν τα απαιτούμενα από ένα καθορισμένο έργο.” Η διαδικασία διαφοροποίηση και διεύθυνσης ενός έργου από την αρχή ως το τέλος μπορεί να χωριστεί σε 5 βασικές φάσεις:

Οραματισμός και εκκίνηση έργου.

Μια ιδέα για ένα έργο θα εξεταστεί προσεκτικά με σκοπό να καθοριστεί εάν βοηθάει ή όχι τον οργανισμό. Σε αυτήν την φάση η ομάδα που θα πάρει την απόφαση θα αναγνωρίσει εάν το έργο μπορεί να εκτελεστεί ρεαλιστικά.

 

Καθορισμός έργου και σχεδιασμός.

Σε αυτήν την φάση μπορεί να συνταχθεί ένα σχέδιο έργου το οποίο αναφέρει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης η ομάδα θα πρέπει να θέσει τις προτεραιότητες του έργου να υπολογίσει το κόστος και να καθορίσει τους πόρους που θα χρειαστούν.

 

Έναρξη έργου ή εκτέλεση.

Μοιράζονται οι πόροι του έργου και δημιουργούνται ομάδες με ευθύνες. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να δείτε τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το έργο.

 

Απόδοση και έλεγχος έργου.

Οι υπεύθυνοι του έργου τώρα θα συγκρίνουν την κατάσταση του έργου και την πρόοδο σε σχέση με το σχέδιο. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης οι υπεύθυνοι του έργου μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν προγράμματα έτσι ώστε να γίνει ότι χρειαστεί για να παραμείνει το έργο εντός σχεδίου.

 

Ολοκλήρωση έργου.

Αφού έχουν ολοκληρωθει οι ενέργειες και ο πελάτης έχει εγκρίνει τα παραδοτέα, είναι απαραίτητη μια αξιολόγηση για να μετρηθεί η επιτυχία του έργου και να βγουν τα απαραίτητα μαθήματα από την πορεία υλοποίησής του.

 

Τα έργα (projects) και το project management ποικίλουν από βιομηχανία σε βιομηχανία όμως αυτά είναι τα πιο βασικά στοιχεία ενός project. Ο κυρίαρχος σκοπός είναι συνήθως να βγει ένα προϊόν, να αλλάξει μια διαδικασία ή να λυθεί ένα πρόβλημα για να επωφεληθεί ο οργανισμός.

 

Πηγή: Project Insight

 

Αφήστε μια απάντηση