Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα

Από τον Ανδρέα Κουτούλα για το περιοδικό Productive Habits

Το 1999, ο Bill Gates είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι «το Ίντερνετ είναι η πλατεία του αυριανού παγκόσμιου χωριού». 18 χρόνια μετά, η δήλωση αυτή αποτελεί πραγματικότητα και οι αγορές, όπου μπορεί να διαθέσει μια εταιρεία τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της, δεν προσδιορίζονται και δεν περιορίζονται από τα στενά γεωγραφικά όρια του παρελθόντος.

Η ψηφιακή επανάσταση δυστυχώς έχει βρει την Ελλάδα στην μιζέρια και την ύπνωση της οικονομικής κρίσης.
Εκτός από λίγες φωτεινές εξαιρέσεις κάποιον start up προσπαθειών ελάχιστές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται και ακόμα λιγότερες είναι ενημερωμένες για την κοσμογονία των αλλαγών σε όλα τα επίπεδα που φέρνει η ψηφιακή εποχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από της 6 Μαΐου του 2015 και με ορίζοντα το 2020 επεξεργάζεται το σχέδιο μέσο της επιτροπής Γιουνκέρ για την δημιουργία μιας ελεύθερης και ασφαλούς ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην οποία οι άνθρωποι θα μπορούν να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές μέσω του διαδικτύου και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πωλούν σε ολόκληρη την ΕΕ, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στο εσωτερικό της. Η εν λόγω στρατηγική επιδιώκει την επέκταση της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ ώστε να προσφέρονται στους καταναλωτές καλύτερες υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή αγορά έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την πρόσβαση στις πληροφορίες, να αποφέρει οφέλη αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη μείωση του κόστους συναλλαγών, την άυλη κατανάλωση και τη μείωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον και να θεσπίσει βελτιωμένα επιχειρηματικά και διοικητικά πρότυπα. Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου αποφέρει απτά οφέλη για τους καταναλωτές, όπως είναι τα ταχέως εξελισσόμενα νέα προϊόντα, οι χαμηλότερες τιμές και η βελτίωση της ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών, χάρις στο διασυνοριακό εμπόριο και την ευκολότερη σύγκριση των προσφορών. Η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διευκολύνει τη διαδικτυακή συμμόρφωση και την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Στο 80% των επιχειρήσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση του κόστους κατά 10% έως 20%. Μεταξύ άλλων οφελών συγκαταλέγονται η ενίσχυση της τηλεργασίας (46%), της παραγωγικότητας (41%) και της τυποποίησης (35%), καθώς και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (33%) και οι νέες αγορές (32%).

Βασικός στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η άρση των ρυθμιστικών εμποδίων και τελικά η μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία. Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την επιτροπή περίπου 415* δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η ψηφιακή επανάσταση έχει δημιουργήσει νέα μοντέλα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ένα νέο κόσμου όπου η εργασία, η πληροφορία και το χρήμα κινούνται εύκολα, ανέξοδα και σχεδόν άμεσα. Οι εταιρείες συνάπτουν εντυπωσιακές, καινούργιες σχέσεις µε πελάτες, εργαζομένους και ιδιοκτήτες αναθεωρούν τον ρόλο του κεφαλαίου (µε την κλασική έννοια) διαπιστώνοντας ότι μπορούν να ανθήσουν, χρωστώντας ολοένα και λιγότερο κεφάλαιο δημιουργούν αξία µε νέους τρόπους, αξιοποιούν νέα κανάλια πωλήσεων καθώς επαναπροσδιορίζουν την έρευνα και ανάπτυξη και το μάρκετινγκ και μετρούν την απόδοσή τους βάσει νέων μετρήσεων, διότι οι παραδοσιακοί δείκτες έχουν πάψει να μετρούν τα πράγματα που έχουν σημασία.

Από την καθημερινή μου επαφή και τριβή με στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αυτό που προσωπικά εισπράττω είναι η μερική ή απόλυτη άγνοια της ψηφιακής πραγματικότητας και έλλειψη σχετικής κουλτούρας.

Σκοπός μου είναι, μέσα από το χώρο που μου δίνεται από το Productive Habits, να ξεδιπλώσουμε και να αναλύσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον να αντιληφθούμε τις αλλαγές και να αποκτήσουμε την κατάλληλη κουλτούρα για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την επιχειρηματικότητα μας στον 21 αιώνα, των αιώνα της ψηφιακής κοινωνίας.

*https://www.eccgreece.gr/wp-content/uploads/2015/06/dsm-factsheet_en.pdf

Αφήστε μια απάντηση