Τι είναι το Coaching?

Τι είναι το Coaching? Το life coaching, είναι η συνεργασία με τους πελάτες σε μια προκλητική και δημιουργική διαδικασία σκέψης, που τους εμπνέει στο να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Πρόκειται για μια συναρπαστική αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Το coaching έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική επιστήμη και πρακτική, που απελευθερώνει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων..Με το coaching αναπτύσσουμε την αισιοδοξία , τη θετική αυτοεικόνα, την αίσθηση επάρκειας, την Ψυχική ανθεκτικότητα καθώς και τη μεγιστοποίηση δυναμικού σε συνδυασμό με το κοινωνικό δίκτυο. Μαθαίνουμε να ακυρώνουμε κάθε αρνητική πληροφορία που μας αποσπά από την αληθινή και αξιόπιστη πληροφορία κι έτσι να φτάσουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Κρατάμε τον εαυτό μας ξεκάθαρα στα μονοπάτια της επιτυχίας, χαρτογραφώντας τους δρόμους της επιτυχίας πριν από τους δρόμους της διαφυγής. Θέματα όπως καριέρα, χρήματα, προσωπική ανάπτυξη, ισορροπία εργασίας-ελεύθερου χρόνου αλλά και πολλά ακόμη, μπορούν να ξεμπλοκάρουν και να μπουν σε ροή μέσα από τη δημιουργική διαδικασία του coaching.

Ο coach δεν είναι Ψυχολόγος, σύμβουλος ούτε θεραπευτής. Τις λύσεις θα τις βρει ο ίδιος ο πελάτης (coachee) μέσα από τη διαδικασία του coaching. Ένας coach χρειάζεται ένα συνδυασμό στοιχείων για να θεωρείται επαγγελματίας. Απαραίτητη πιστοποιημένη εκπαίδευση που τηρεί τα διεθνή πρότυπα του lCF , βιωματική εμπειρία σε συνδυασμό με την εποπτεία (supervision), όπως και η διά βίου μάθηση, δίνουν σε έναν coach το απαιτούμενο κύρος καθώς και τις προϋποθέσεις, για μια συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.

Το business coaching είναι μια υπηρεσία coaching που βοηθάει τον επιχειρηματία να οργανώσει και να διοικήσει καλύτερα και αποδοτικότερα τις λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητα των κλάδων της με συντονισμό, δίχως περιττές ώρες εργασίας. Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δυνατών σημείων, την ενίσχυση
της επίτευξης του στόχου και την ενδυνάμωση του επαγγελματισμού. Το business coaching λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα να φτάσει ο επιχειρηματίας αμεσότερα, συντομότερα και ασφαλέστερα στον οποιοδήποτε στόχο.

Στηρίζει την απελευθέρωση του εσωτερικού δυναμισμού και του όλου δυναμικού, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών προκειμένου να προσδιοριστούν και το κυριότερο, να επιτευχθούν οι στόχοι. Του παρέχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, με στόχο την υψηλότερη αποδοτικότητα. Ο στόχος συνδέεται άμεσα με την επιτυχία, ενώ συγχρόνως χτίζονται οι προϋποθέσεις του νικητή. Μέσω του executive coaching μάλιστα, ενισχύουμε τις στιγμές της επιτυχίας, μειώνουμε τον φαινομενικό αριθμό των ανταγωνιστών, και επιλέγουμε στόχους οι οποίοι είναι κατά 70% εφικτοί.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας λοιπόν, όλες αυτές τις ευεργετικές και σπουδαίες λειτουργίας του coaching, δεν μπορούμε παρά να οδηγηθούμε σε ένα δημιουργικό ταξίδι μαζί του…!!!

31190056_10211720972288838_4020824223600607232_n.jpg

Στράτος Ιορδανίδης

Βιογραφικό σημείωμα:
-10ετής προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων (sales
manager)
-10ετής επαγγελματική και βιωματική πορεία στην
προσωπική ανάπτυξη
-απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ «Σχολή Οικονομίας και
Διοίκησης,τμήμα MARKETING»
-κάτοχος Diploma in Personal and Executive Coaching at
Positivity Coaching Academy
-A.C.C. Associate Certified Coach
-ICF accredited-ACSTH

clickup

Αφήστε μια απάντηση