Χτίζοντας τον ψηφιακό σας εγκέφαλο (μαγνητοσκόπηση)