Το Boston Matrix

Dogs, Cash Cows Stars και άλλα

BCG MatrixΤο Boston Matrix είναι μια μέθοδος κατηγοριοποίησης προϊόντων με βάση την τρέχουσα αξία τους και την μελλοντική αξία τους, για αυτό επίσης πολλές φορές ονομάζεται και matrix ανάπτυξης. Δημιουργήθηκε το 1970 για λογαριασμό της Boston Consulting Group από τον Bruce Henderson.

 

 

 

Υπάρχουν 2 τρόποι ανάπτυξης. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς ή η διατήρησή του σε μια αγορά που μεγαλώνει. Αυτό μας λέει ότι τόσο το μερίδιο της αγοράς όσο και η ανάπτυξη της αγοράς είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες.

Στο matrix είναι ένας πίνακας 2*2 με την ανάπτυξη της αγοράς να είναι η κάθετη στήλη και το μερίδιο της αγοράς η οριζόντια.  Για να χρησιμοποιήσουμε το Boston Matrix θα πρέπει να τοποθετήσετε κάθε προϊόν στην θέση στον πίνακα που ταιριάζει, αν δεν γνωρίζετε τα ακριβή στοιχεία, τουλάχιστον στο τεταρτημόριο που ανήκει.

Dogs : Αυτά είναι προϊόντα που και το μερίδιο αγοράς και η ανάπτυξη της αγοράς είναι χαμηλά. Αυτά είναι και προϊόντα που θα πρέπει να σκεφτείτε την παύση τους. Ίσως ο μόνος λόγος για να κρατηθούν στην παραγωγή είναι εάν έχουν πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής και πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους. Υπάρχουν επίσης ακόμα μερικοί δευτερεύοντες λόγοι να διατηρηθούν τέτοια προϊόντα:

·         Είναι σημαντικά για έναν πελάτη που ξοδεύει πολλά και σε άλλα προϊόντα

·         Είναι μέρος μια πλήρους σειράς προϊόντων

·         Υπάρχει ελπίδα αύξησης του μεριδίου αγοράς

·         Υπάρχει ελπίδα ανάπτυξης της αγοράς τους

CashCows : Αυτά είναι προϊόντα τα οποία συνδυάζουν μεγάλο μερίδιο αγοράς και μικρή ανάπτυξη αγοράς με μικρές ανάγκες σε μάρκετινγκ και προώθηση. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σταθερές πηγές εσόδων. Αυτά είναι και οι πηγές χρηματοδότησης νέων προϊόντων και γενικότερης ανάπτυξης της επιχείρησης. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος μήπως και αλλάξει η αγορά και γίνουν αυτά τα προϊόντα Dogs με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο τερματισμός τους και όχι η άσκοπη προσπάθεια να αναβιώσουν.

Stars : Αυτά είναι τα καλύτερα προϊόντα για μια εταιρία καθώς συνδυάζουν μεγάλο μερίδιο αγοράς σε μια αγορά που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Αυτά είναι και τα προϊόντα στα οποία αφιερώνει τους περισσότερους πόρους η επιχείρηση και πρέπει να προσέχουμε μην αναπτύσσονται εις βάρους των υπολοίπων. Η πορεία αυτών τον προϊόντων θα πρέπει να καταλήγει στα Cash Cows καθώς η αγορά σταθεροποιείται.

Ερωτηματικά: Όπως αναφέρει και το όνομά τους αυτά είναι τα πιο δύσκολα στην διαχείριση.  Η αγορά στην οποία υπάρχουν είναι σε μεγάλη ανάπτυξη αλλά το μερίδιο σε αυτήν την αγορά είναι μικρό. Αυτά τα προϊόντα σύντομα δείχνουν την πορεία τους καθώς είτε γίνονται Stars και μετέπειτα Cash Cow sείτε γίνονται Dogs και χάνονται στην αφάνεια. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να πάρει την απόφαση η επιχείρηση να ρίξει χρήματα στην ανάπτυξή τους και την προώθηση τους.

Κανένα μοντέλο δεν είναι απολύτως ακριβές και αυτό το μοντέλο έχει δεχτεί επίσης κριτική για την γενίκευση των κατηγοριών. Είναι όμως βασικό εργαλείο μάρκετινγκ και η ανάπτυξή του ίσως και να οφείλεται στα ‘πιασάρικα’ ονόματα.

Καλή τύχη σε όλους.

 

 

Αφήστε μια απάντηση