Η ανάλυση SWOT

Αυτογνωσία εταιρίας, δημιουργία ευκαιρίας!!!

SWOT-ANALYSISΣτο άρθρο αυτό θα κάνουμε μια πρώτη επαφή με την ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Η τεχνική αυτή δημιουργήθηκε από τον Albert Humphrey ο οποίος την ανέπτυξε ως καθηγητής στο Stanford Research Institute τις δεκαετίες 60 και 70 και χρησιμοποιούσε πληροφορίες από τις εταιρίες που ανήκαν στην λίστα Fortune 500. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης,

όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή τους.

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν.

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.).

Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.).

Αυτό που κάνει πάρα πολύ δυνατή την ανάλυση αυτή είναι το γεγονός ότι μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ευκαιρίες για τις οποίες είσαστε ήδη καλά προετοιμασμένοι. Επίσης μπορείτε να ανακαλύψετε απειλές τις οποίες δεν είχατε υπόψιν σας μέχρι τώρα. Πρέπει όμως να γίνει σωστή ανάλυση των ερωτημάτων και ακριβής καταγραφή των απαντήσεων. Τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι:

Δυνάμεις:

·         Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρίας;

·         Ποιο είναι το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν / υπηρεσία;

·         Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ή έχουν το μικρότερο συγκριτικά κόστος;

·         Τι θεωρούν οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες ως ενδογενή δύναμη της περιοχής;

·         Τι βλέπουν οι άνθρωποι ως δυνάμεις της εταιρίας;

·         Τι κάνει η εταιρία καλύτερα από τον καθένα;

Κάντε μια ανάλυση SWOT με το δωρεάν template!

 

Αδυναμίες:

·         Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί;

·         Τι θα έπρεπε να αποφευχθεί;

·         Τι θεωρούν οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες ως ενδογενή αδυναμίας

·         Τι είναι αυτό που χαλάει τις πωλήσεις σας;

Σημαντικό είναι να μπορείτε να βλέπετε τα ερωτήματα αυτά τόσο από την εσωτερική (εταιρία) πλευρά τους όσο και από την εξωτερική (πελάτες, συνεργάτες)

Ευκαιρίες:

·         Ποιες είναι οι καλές ευκαιρίες που προβάλλουν;

·         Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις που αφορούν την περιοχή;

Χρήσιμες ευκαιρίες μπορεί να θεωρηθούν:

·         Αλλαγές στην τεχνολογία και τις αγορές, σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα

·         Αλλαγές στην κρατική πολιτική στο πεδίο ενδιαφέροντος

·         Αλλαγές σε κοινωνικά μοτίβα, πληθυσμιακά προφίλ, αλλαγές τρόπου ζωής

·         Τοπικά γεγονότα

Ήδη από τώρα έχετε την δυνατότητα να βρείτε κάποιες ευκαιρίες, τόσο κοιτώντας τις δυνάμεις σας και βλέποντας τι ευκαιρίες ανοίγονται, όσο και κοιτώντας τις αδυναμίες σας και βλέποντας τι ευκαιρίες ανοίγονται αν τις εξολοθρεύσετε (τις αδυναμίες, όχι τις ευκαιρίες!)

Απειλές:

·         Ποια εμπόδια εμφανίζονται συνήθως;

·         Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης

·         Τι κάνουν οι ανταγωνιστές;

·         Εμφανίζονται αλλαγές στις προδιαγραφές για τα ήδη παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες;

·         Οι τεχνολογικές αλλαγές απειλούν ή ακυρώνουν τη υφιστάμενη οικονομία της περιοχής;

·         Υπάρχουν χρηματοδοτικά ή χρηματοοικονομικά προβλήματα;

·         Αποτελεί κάποια από τις Αδυναμίες πραγματική απειλή για την οικονομία της περιοχής;

·         Δεν υπάρχουν αρκετοί προμηθευτές.(υπερβολική εξάρτηση από έναν)

Η ανάλυση SWOT είναι ένας απλός τρόπος για να αναλύσετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας. Είναι μια διαδικασία πολύ παραγωγική και στην κρίση την οποία διανύουμε ακόμα και αν την έχετε κάνει θα πρέπει να την ξανακάνετε γιατί τα δεδομένα αλλάζουν τάχιστα και πρέπει να είστε έτοιμοι….

 

Αφήστε μια απάντηση